Kashioka Solutions s.r.o.

Naše firma se řadí k předním českým lídrům v oblasti rozvoje firemní kultury bezpečnosti, školení v oblasti psychologie BOZP, rozvoje leadershipu v BOZP.  Specializujeme se na poskytování vysoce přizpůsobených služeb, které zahrnují audity dodržování bezpečnostních a environmentálních předpisů. Naším cílem je pomoci vám dosáhnutout téměř nulové úrazovosti.

Nejnovější články

kultura bozpsafety leadershipsnižování úrazovosti

Nejčastější úrazy při provozování zdvihacích plošin

Málo kdo ví o existenci mezinárodního sdružení výrobců zdvižných plošin IPAF, které sleduje statistiky díky celosvětovému systému hlášení nehod u zařízení pro přístup do výšek s pohonem. Vloni zveřejněná data poskytují perfektní přehled a zásadní informace o hlavních příčinách nehod, což se dá využít ke stanovení toho, jak jim předcházet, a nastavit si pracovní systém pro... View Article

kultura bozpsafety leadershipsnižování úrazovosti

Vy jako lídr v BOZP

V roli vedoucího představujete klíčový prvek v zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví na pracovišti, nesoucí osobní odpovědnost za ochranu svých zaměstnanců a bezproblémový chod operací. Vaše pověst je přímo spojena s vaší schopností předcházet incidentům a úrazům, což znamená, že jakékoli selhání v této oblasti může mít vážné následky. Jako vzor pro ostatní je na... View Article

kultura bozpsafety leadershipsnižování úrazovosti

Levná a drahá bezpečnostní opatření pro firmy

Pokud se nám stane pracovní úraz, musíme učinit opatření k zamezení jeho opakování. Nicméně často je opatření drahé a nákladově neefektivní vzhledem k tomu, jaká absurdní anomálie nastala. Pokud je vysoce nepravděpodobné, že se takový úraz bude ještě někdy opakovat, je žádoucí volit opatření spíše levná než drahá.

kultura bozpsafety leadershipsnižování úrazovosti

Nové prováděcí předpisy k bezpečnému provozu VTZ a TZ

Zákon 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení nabývá účinnosti 1.7.2022, nicméně prováděcí předpisy a jejich obsah v téměř finálním provedení se objevuje v aplikaci ODok Úřadu vlády České republiky jen několik dní před předpokládaným vydáním a to 22.6.2022. Celková doba přípravy těchto předpisů byla dle MPSV více než 5 let.

kultura bozpsafety leadershipsnižování úrazovosti

Safety leadership v průmyslu 4.0

Již 12 let se věnuji pomoci firmám s rozvojem firemní kultury a leadershipu v oblasti bezpečnosti práce. Aktuálně jsem dočetl knihu Jana Vlachynského  „Šéfové jsou kokoti“. Mám pár poznámek a postřehů, které jsem prohnal optikou a filtrem svého mozku a porovnal se zkušeností ze stovek firem, kde jsem školil nebo prováděl hodnocení. Knížka je psaná ve stylu... View Article

O nás

Kashioka Solutions je nejvýznamnější českou společností v České republice, která se za zaměřuje na oblast behaviorální bezpečnosti a leadershipu v bezpečnosti práce,  rozvoj kultury bezpečnosti a školení. Dodáváme klientům maximálně přizpůsobené a vhodně zaměřené audity, ověřování a zajištění BOZP PO a služeb zajištění souladu v životním prostředí.