Články

MEWPplošinypracovní systém

Nejčastější úrazy při provozování zdvihacích plošin

Málo kdo ví o existenci mezinárodního sdružení výrobců zdvižných plošin IPAF, které sleduje statistiky díky celosvětovému systému hlášení nehod u zařízení pro přístup do výšek s pohonem. Vloni zveřejněná data poskytují perfektní přehled a zásadní informace o hlavních příčinách nehod, což se dá využít ke stanovení toho, jak jim předcházet, a nastavit si pracovní systém pro... View Article

safety leadership

Vy jako lídr v BOZP

V roli vedoucího představujete klíčový prvek v zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví na pracovišti, nesoucí osobní odpovědnost za ochranu svých zaměstnanců a bezproblémový chod operací. Vaše pověst je přímo spojena s vaší schopností předcházet incidentům a úrazům, což znamená, že jakékoli selhání v této oblasti může mít vážné následky. Jako vzor pro ostatní je na... View Article

VTZ prováděcí vyhlášky

Nové prováděcí předpisy k bezpečnému provozu VTZ a TZ

Zákon 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení nabývá účinnosti 1.7.2022, nicméně prováděcí předpisy a jejich obsah v téměř finálním provedení se objevuje v aplikaci ODok Úřadu vlády České republiky jen několik dní před předpokládaným vydáním a to 22.6.2022. Celková doba přípravy těchto předpisů byla dle MPSV více než 5 let.

Šéfové jsou kokoti

Safety leadership v průmyslu 4.0

Již 12 let se věnuji pomoci firmám s rozvojem firemní kultury a leadershipu v oblasti bezpečnosti práce. Aktuálně jsem dočetl knihu Jana Vlachynského  „Šéfové jsou kokoti“. Mám pár poznámek a postřehů, které jsem prohnal optikou a filtrem svého mozku a porovnal se zkušeností ze stovek firem, kde jsem školil nebo prováděl hodnocení. Knížka je psaná ve stylu... View Article