Články

VTZ prováděcí vyhlášky

Nové prováděcí předpisy k bezpečnému provozu VTZ a TZ

Zákon 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení nabývá účinnosti 1.7.2022, nicméně prováděcí předpisy a jejich obsah v téměř finálním provedení se objevuje v aplikaci ODok Úřadu vlády České republiky jen několik dní před předpokládaným vydáním a to 22.6.2022. Celková doba přípravy těchto předpisů byla dle MPSV více než 5 let.

Šéfové jsou kokoti

Safety leadership v průmyslu 4.0

Již 12 let se věnuji pomoci firmám s rozvojem firemní kultury a leadershipu v oblasti bezpečnosti práce. Aktuálně jsem dočetl knihu Jana Vlachynského  „Šéfové jsou kokoti“. Mám pár poznámek a postřehů, které jsem prohnal optikou a filtrem svého mozku a porovnal se zkušeností ze stovek firem, kde jsem školil nebo prováděl hodnocení. Knížka je psaná ve stylu... View Article

Kritické myšlení v BOZP I.

Mojí profesí je pomáhat firmám ve zlepšování kultury bezpečnosti práce a protože je to o behaviorální psychologii, motivátorech a chybách, snažím se v jednom pokročilém kurzu pro manažery představit pestrou škálou přístupů k hodnocení lidské chybovosti. Znalost jednotlivých biasů – neboli kognitivních zkreslení, nebo ještě více česky chybných vzorců zpracování informací a intuice.

Kde hledat vnitřní motivaci k dodržování BOZP?

Pokud chce jakýkoliv hráč uspět ve sportu, musí se řídit pravidly profesionála. Pravidla jsou součástí skoro všech aspektů sportovní kariéry, od samotných herních pravidel přes logiku použitou ve hře až po pravidla hry na turnaji. Nejinak je tomu i v bezpečnosti.  Profesionál prostě dodržuje pravidla.

Proč porušujeme pravidla BOZP?

Třebaže nemáme k dispozici úplně přesné statistiky, dá se s klidným svědomím prohlásit, že příčiny úrazů spočívají z 80–90 % v lidském chování. Vědomé nedodržení pravidel se jako jedna z hlavních, kořenových příčin úrazu dá najít zhruba u 25 % všech pracovních úrazů.