Zpět na úvod

Nesmyslná pravidla v kultuře a leadershipu BOZP díl. I.

25.04.2016 0 komentářů

"Safety first" jako nedůvěryhodná propaganda.

Naše společnost poskytuje poradenství desítkám podniků, mnohé z nich mají zahraniční vlastníky, nebo manažery, kteří přišli z jiných nadnárodních firem a mají tendenci okamžitě přenést do svého nového působení všechny kulturní prvky, na které byli zvyklí z předchozího působení. Jenže kultura a její viditelné projevy musí být propojeny se základními předpoklady a tím, co si pod tím skutečně představujeme, co za smysl v tom vidíme, proč to děláme. Toto popsal ve svém kulturním modelu organizace již Edgar Schein v osmdesátých letech.

První chybou je, že to co fungovalo jinde, nemusí zákonitě fungovat v jiné, byť třeba podobné společnosti a tak se zavádí a kopírují zažité bezpečnostní stereotypy. Já bych řekl, že máme někdy pocit, že to často vypadá, jako by se snad i zakázalo myslet a přebíráme věci, nad kterými jsme se nezamysleli.

První past vzniká, když si firma zvolí, že bude firmou, kde je bezpečnost na prvním místě. Propagandisticky se zvolí heslo „Safety first“. To se uvede tak, že bezpečnost je vždy na prvním místě bez ohledu na ostatní záležitosti a toto heslo se objeví na nástěnce i v powerpointové prezentaci bez dalšího kontextu.

Nicméně dříve či později se vždy ukázalo, že toto heslo a činy vedení společnosti jsou tak trochu nesourodé a lídři neví, co povídají. „Proč nám říkal, že bezpečnost je na prvním místě a pak vyhlásí úsporný program, jehož výsledkem je outsourcing strategického aktiva, které mělo vliv na bezpečnost? Vždyť odchází a je propuštěn strategický technický expert, znalý rizik, sníží se opatření na BOZP, nebo se nestíhá a přestanou se dodržovat pravidla, abychom netratili důvěru zákazníka a kšeft?“ Každý zná určitě mnoho příkladů, kdy bezpečnost najednou nebyla na prvním místě, pokud šlo o peníze.

Je tomu naprosto přirozeně – naší základní potřebou dle psychologa A. Maslowa(Hierarchy of Needs, 1943) je přežití a naplnění základních potřeb, ke kterým patří vedle dýchání a spánku také získání potravy a to si dnes koupíme jen za peníze. Proto jsou peníze na prvním místě. Jakmile máme jistotu, že přežíváme, můžeme se začít soustředit na bezpečnost, která je druhá nejdůležitější, pak třeba vztahy a končíme u duchovního rozvoje. Podle  Maslowa je tedy správně: Safety second. To zní jako politika ale docela blbě, že?

Pokud je někdy bezpečnost na prvním místě, pak je to před začátkem práce – tj. než začnu pracovat a myslet nad úkolem, musím identifikovat zdroje ohrožení, vyhodnotit riziko a přijmout opatření. Zajistit BOZP je pak na vašem „To do listu“ jako první, rozhodně to není politika a motto celé společnosti, jak je často naprosto chybně komunikováno.

Nechcete-li ztratit tvář, neříkejte, že BOZP je na prvním místě. Není a nebude. Říkejte, že bezpečnost je extrémně důležitá a formulujte zřetelně svá očekávání a pravidla. To je charakter vyváženého leadershipu, na který lidé uslyší a budou vás následovat. Heslo Safety first je riziko, které vás může zdiskreditovat, neb je neudržitelné se jím řídit stále a pořád.

Více o Safety leadershipu na kurzu ve spolupráci s Topvision.

Mgr. Petr Kaňka

Tagy: