Zpět na úvod

Moderní mytologie zdraví I. díl

19.07.2015 0 komentářů

Medicína vědecky podložená, a nebo alternativní?

Jaké máme argumenty proto, abychom uznávali ona „vědecky podložená fakta“ současné medicíny? Jako profese, má medicína své zvláštní privilegium v naší společnosti. Praktičtí lékaři jsou de facto licencováni, což jim dává výhradní práva vykonávat své povolání výměnou za požadavky k zajištění kontroly kvality a etické chování. Touto licencí je jejich členství v České lékařské komoře, jejich vysokoškolský diplom, oborová atestace a na konci stojí smlouvy se zdravotními pojišťovnami. Zdravotní profese také těží z veřejného financování lékařského výzkumu, vzdělávání a péčí o pacienty. Výměnou za poskytování podpory z veřejných zdrojů, má veřejnost právo požadovat po zákonodárcích právní předpisy, jejichž cílem je zajistit poctivost, transparentnost a kvalitu zdravotnické péče a služeb. Takové záruky jsou možné pouze v rámci přísně vědecké praxe.

Lékařská věda je transparentní a spravedlivě a důkladně prověřuje své domněnky a veškeré důkazy za účelem zjištění bezpečnosti a účinnosti. Vědecky podložený systém je jediný systém, který může zajistit, že výroky a tvrzení jsou s nejvyšší pravděpodobností objektivní a přesné. Jakmile ponecháme vědecké základy zdravotní péče erodovat pseudovědeckými domněnkami založených na zbožném přání o své účinnosti, pak cokoliv uděláme, nebude dostatečný způsob, jak udržet standardy a kvalitu. Veškeré snahy o k zajištění standardů kvality péče jsou v podstatě vědou. Samozřejmě vždy existuje otázka, jestli vše to, co děláme, jestli to děláme dobře. Důležité je nelpět na dogmatech, umět přiznat nedokonalost a zlepšovat se.

Zastánci alternativní medicíny a alternativních přírodních doplňků staví svůj úspěch na zbožném přání, že jsou jejich postupy nadějí pro ty, jimž nebylo standardní cestou pomoženo a snaží se de facto vnášet princip nevysvětlitelného až mýtického do lékařské praxe. Bohužel taková lékařská mytologie se nemůže držet jakýchkoliv standardů. Kouzlo se dá skvěle použít pro PR a marketing jejich produktů a služeb aniž byste museli dokazovat jinými a dalšími důkazy, jaká bude procentuální úspěšnost postupu.

Vznikl společensky přijímaný fakt, že současná medicína je mechanická, chladná a redukuje se pouze na zjevné symptomy. Alternativní, či řekněme - celostní medicína pohlíží na člověka jako na soubor elementů ducha a těla, které nelze oddělovat. Asi největší problém je v tom, že se vám lékaři praktikující celostní medicínu budou snažit namluvit, že jejich postupy a přípravky jsou založeny na prokazatelném důkazu a jsou opakovatelné podobně jako u klasické medicíny. Tak to ale není.

Důvod, proč tyto alternativní postupy nejsou zakázány, je ten, že nikomu prokazatelně neubližují, stejně jako nepomáhají. Uzdravení je přičítáno jejich účinku, a pokud to nepomůže, racionalizujeme si neúspěch tak, že tradiční ani alternativní medicína na to nestačily. Případně se v případě neúspěchu a zhoršení rychle vracíme a saháme po klasické medicíně.

Důležitý fakt je, že medicína není úplně exaktní věda jako matematika, kde 1 a 1 jsou dvě. Veškerá zjištění jsou matematicky a statisticky testována, protože a jednoduše, co člověk to unikát. Nekonečná množství genových mutací a polymorfismů jsou nesmírnou komplikací i vysvětlením toho, že každý reaguje na přítomnost patogenu i léčbu jinak. Cílem medicíny je tvořit postupy, které nepoškozují pacienta a mají vysokou míru úspěšnosti za přijatelné náklady, či míra vedlejších účinků je vyvážena přínosem prognostickým.

Někdy si neuvědomuje, kolik pokusů a omylů proběhlo do současnosti, abychom měli zdravotní péči na současné úrovni. Přesto s ní nejsme mnohdy spokojeni a hledáme spásu na Internetu.

Je zarážející fakt kolem sedmi zdravotních odkazů z deseti na Internetu není medicínsky relevantní. Tzn. Naše brouzdání velice často vede na stránky s nějakým bludem či vykonstruovaným podvodem, kde se mají zoufalí důvěřivci lapit.

Dobrou zprávou je, že naštěstí nenastává trend*4, že by lidé více hledali alternativy, protože mají negativní postoje vůči vědecky ověřené, klasické medicíně. Lidé, kteří na sobě aplikují alternativní léčebné metody obecně tvrdí, že tak činí spíše z filozofických důvodů, nebo proto, že slyšeli, že to může fungovat. Nikoliv však proto, že jsou nespokojeni se svými lékaři. Absolutní čísla klientů celostní medicíny jsou pak relativně nízká, pokud je zrovna nanafoukneme spotřebiteli přírodních výživových doplňků.

Souhrn:

  • Klasická medicína je podložena řadou klinických testů, klinických studií, a nakonec i meta-studií, kde používáme výsledky léčby na desítkách tisících pacientů a na konec má jasně stanovené standardy. Tyto ověřené standardy alternativní medicína nemá a není nijak regulovaná.
  • Nevěřte všem zázrakům popsaným na internetu, ověřujte si, co výroky potvrzuje, ale i to, co, kdo a jak je vyvrací.
  • Vzdělávejte se a důvěřujte vědě a svému lékaři, je to stále ten nejvíce objektivní a garantovaný postup léčby či zlepšení zdravotního stavu.
  • Odpočívejte a relaxujte, dobře se stravujte, vyřešte problémy a stres – toto jsou funkční aspekty alternativní léčby, které můžete aplikovat i bez podpory šarlatánů.

Tagy: