Zpět na úvod

Kritické myšlení v BOZP I.

12.10.2020 0 komentářů

Mojí profesí je pomáhat firmám ve zlepšování kultury bezpečnosti práce a protože je to o behaviorální psychologii, motivátorech a chybách, snažím se v jednom pokročilém kurzu pro manažery představit pestrou škálou přístupů k hodnocení lidské chybovosti. Znalost jednotlivých biasů – neboli kognitivních zkreslení, nebo ještě více česky chybných vzorců zpracování informací a intuice.

Tato část kurzu je velmi oblíbená. Jednak to nikdo nikde moc neučí a nikdo se jen tak sám z anglických zdrojů nedoučí. Na kurz kritického myšlení se lidí stydí přihlásit, protože je to jako přiznat, že jej nemám. A my se přece vidíme v té lepší půlce ne? No tomu říkáme „Above average bias“ – nebo-li sebe vidíme vždy lépe než ostatní. Na škále 1-10, jak dobrými řidiči jste? No jasně – něco mezi 6-8  :-D Pod 5 bodů je v sebehodnocení 10 % lidí. Kolik víte o Covidu? No za 9! 

Dneska se podíváme na 8 vybraných biasů ve vztahu ke koronavirové pandemii. Přeci jen už to posloucháme 3 hodiny denně, to by bylo, abych taky něco na ten Facebook nenapsal, vím už dost, že? No tomu říkáme „Dunning-Kruger Effect“. Naše sebevědomí je na vrcholu, ale expertní znalost v oboru imunologie, epidemiologie, virologie je stále téměř nulová. De facto nikdo není odborník na celou problematiku - obzvlášť pokud už je na PubMedu přes 40tis článků a studií na Novel SARS-Cov2. Vysvětlete mi vznik a průběh vývoje imunoglobulinů IgM a IgG při kontaktu s virem. Umíte vysvětlit rozdíl rizik mezi atenuovanou, peptidovou či mRNA vakcínou? Ne? Tak radši nic k očkování a tomu čipování nepište.

Dunning Kruger se často spojí s „confirmation bias“ – danou blbost, co jsme si někde přečetli si ještě přečteme na 3 podobných konspiračních zdrojích a hezky se v tom utvrdíme. Je to umělé a jen do Vánoc, Peková to říkala a psali to na 3 serverech – Reflex, Blesk a Super!

Další je „identifiable victim effect“ – Kontroverzní právnička Vendula Záhumenská napsala ve svém postu: JE MI SRDECNE JEDNO, KDO S TIM COVIDEM ZEMRE. JE MI TO FUK. JDE MI JEN O ZIVOT MYCH DETI. Ne, nebudeme hodnotit „IN CAPS LOCK VERITAS!“ Ale to, že se jedná o typickou Stalinovu statistiku milionů mrtvých, zatímco smrt jednotlivce je tragédie. Čísla o milionů mrtvých na Covid nám jsou ukradená dokud neznáme konkrétní příběh jedné chudinky babičky XX, která na Covid umřela, či našeho vlastního dítěte.

„Zero risk bias“ je méně známý, ale je brutální a velmi drahý. Náš mozek miluje, když snížíme riziko na úplnou nulu. Takže se spousta lidí se ze strachu doslova zazdí doma. Někteří manažeři zakáží ve firmě úplně všechno a to i to, kde se riziko nákazy pohybovalo kolem nuly – v jednom hotelu uklidili rychlovarné konvice z pokoje, který obsazují až po 3 dnech po předchozím hostu. Typický příklad zero risk bias je odmítání atomové energie. Prostě mozek vidí Černobyl úplně ve všem jaderném, i když pravděpodobnost opakování je třeba 0,1E-16 vs. každý den 1.

„Halo effect“ – věříme více hezkým lidem - např. stylizovaná zpěvačka, než vybraným vědcům, které nepovažujeme za atraktivní.

„Overconfidence bias“ – já to nechytnu, já si dávám pozor, já jsem v pohodě. Iluzorní pocit neohroženosti. Nikdo neví, jak bude reagovat na Covid a dokud nemáme osobní negativní zkušenost, tak se chováme jako by riziko nebylo.

„Risk compensation bias“ – vždyť máme ty roušky, proč dělat něco dalšího. Jedno opatření snižuje obezřetnost, byť je jasné, že jedno nestačí. Ještě ve spojení s Dunning Crugerem – na internetu psali, že když budu pít ovocnou šťávu, tak to nechytnu, tak se už chránit nemusím. Jedno opatření stačí.

„Blind spot bias“ - Sami sebe vidíme jako méně zatížení biasy, než je vidím u druhých. Wiki zná asi 188 biasů, takže věřte, že jich hodně ještě neznáte.

Co s tím? Doporučuji googlit „debiasing techniques“. Ověřujeme zdroje a věříme odborníkům v daném oboru nebo lépe odborným klastrům v daném oboru, zaslepeným studiím s peer review spíš než pre-printům. Pokud se rozhodujete poraďte se více lidmi, budete blíže průměrně lepšímu výsledku méně zatíženým biasy. Sice můžete minout to nejlepší extrémní řešení, ale neuděláte fuck-up.  V dalším pokračování článku dáme relevantní příklady z BOZP.

Tagy: