Zpět na úvod

Kde hledat vnitřní motivaci k dodržování BOZP?

05.10.2020 0 komentářů


Pokud chce jakýkoliv hráč uspět ve sportu, musí se řídit pravidly profesionála. Pravidla jsou součástí skoro všech aspektů sportovní kariéry, od samotných herních pravidel přes logiku použitou ve hře až po pravidla hry na turnaji. Nejinak je tomu i v bezpečnosti.  Profesionál prostě dodržuje pravidla.

Proč hned na začátek takové přirovnání?
Protože sport/hra a práce se v mnohém podobají. Bavila by vás hra, kde by se nedodržovala pravidla? V dodržování pravidel při hře je přítomna vášeň a odměna. Jak to? Na biologické úrovni nás mozek odměňuje, pokud pravidla dodržujeme, pomocí hormonu dopaminu. Mnohdy si to ani neuvědomujeme. Představte si, že řídíte auto a zastavíte na červenou. Projedete ji? Vždyť přece nikdo nejede… Ne, neprojedeme, protože dodržením pravidla dostaneme malou odměnu. První, co dodržením pravidel získáme, je dobrý a příjemný pocit. Podobný jako ze hry, když jsme pravidla dodrželi i tam. Dodržování pravidel s dopaminovými odměnami může navodit pocit vášně a hlubokého zaujetí, kterému říkáme anglicky flow, česky proudění. Je to stav, kterého dosahujeme u činností, které děláme rádi, s nadšením.

Abychom tohoto pocitu docílili, potřebujeme vidět smysl své práce a jasný cíl, jehož má být dosaženo. Dál je to ještě fajn prostředí a odstranit vyrušování a stres. Když se ponoříme do práce ve stavu flow, utíká nám čas mnohem rychleji než normálně, když je na pracovišti chaos, nejistota či naše práce nedává dostatečný smysl. Práce ve stavu flow je dle studií až 5× efektivnější, podle novozélandské studie se takto zapojeným zaměstnanců stane 6× méně pracovních úrazů. Je to právě tím, že s vysokou koncentrací až vášní aplikujeme vše poctivě a dodržujeme pravidla.

Pravidla musí být porušována! (Někdy se také říká „Pravidla jsou od toho, aby se porušovala“ nebo „Opravdový mistr pravidla dodržovat nemusí.“) V některých vzácných případech to snad může být pravda, ale ne tehdy, když pracujete profesionálně. Není třeba pravidla chápat jako zkostnatělou brzdu, která z nás setře jakoukoli originalitu i prostor pro vlastní sebevyjádření. Pravidla musí ponechávat prostor pro kreativitu a existence pravidel rozhodně neznamená, že nemůžete být kreativní. Každá změna a odklon od odzkoušených způsobů však potřebuje buď schválení, nebo pečlivé vyhodnocení rizik.

Profesionálové se řídí pravidly, protože chaos je kolem nás všude. Pokud se podíváte na svět, chaotické situace jsou všude, a pokud máte chaos opravdu blízko, je to vlastně absence pravidel. Je mnohem užitečnější pracovat v kontrolovaném prostředí – a nakonec z toho máme i mnohem větší radost.

Co profesionálové dělají pro svůj odborný růst?

Odborníci pravidla neodmítají, učí se pracovat v rámci jejich mantinelů a zároveň se snaží zdokonalit to, co mohou sami ovládat. Profesionál je celoživotním studentem a během své kariéry získává mnoho dovedností. Hledá vzory a obklopuje se lidmi, kteří jsou v nějaké dovednosti lepší než oni a mohou se od nich učit, stínovat je.

Co si říci o lidech, kteří pravidla nedodržují?

Připomeňme si opět řízení auta. Co si myslíte o řidičích, kteří vás ohrožují tím, že pravidla nedodržují? Jsou to blázni, agresoři, magoři… napadá vás asi i další spousta slov, která se nedají ani napsat. A v práci je to naprosto stejné. Pokud pracuji bez ochranných prostředků, vypadám v očích kolegů úplně stejně. Málokdy si řeknete v autě – to byl frajer, jak to zvládnul. Spíš něco velmi negativního.

Co s kolegou, který pravidla nedodržuje?

Možná namítnete, že od kontroly je tu vedoucí. Ale ruku na srdce – kolega není kus nářadí. Obvykle nám na něm záleží víc než na nějakých věcech. Zkuste jen vyjádřit elementární obavu o jeho zdraví, třeba: „Karle, koukám na tebe a mám z toho husí kůži.“

Domluvte se, zda kolega vnímá situace stejně jako vy, případně mu vysvětlete, jaké riziko v ní vidíte vy, a nabídněte laskavou pomoc místo nemístné kritiky. V práci je totiž taková atmosféra a takové vztahy, jaké si v týmu uděláme, a je vcelku jedno, jak se naše společnost nyní jmenuje a jaké má logo. Profesionál dodržuje pravidla, je díky tomu spokojený, uznávaný a práce utíká a baví mnohem více.

Dodržujete pravidla?

Tagy: