Novinky

MEWPplošinypracovní systém

Nejčastější úrazy při provozování zdvihacích plošin

Málo kdo ví o existenci mezinárodního sdružení výrobců zdvižných plošin IPAF, které sleduje statistiky díky celosvětovému systému hlášení nehod u zařízení pro přístup do výšek s pohonem. Vloni zveřejněná data poskytují perfektní přehled a zásadní informace o hlavních příčinách nehod, což se dá využít ke stanovení toho, jak jim předcházet, a nastavit si pracovní systém pro... View Article

safety leadership

Vy jako lídr v BOZP

V roli vedoucího představujete klíčový prvek v zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví na pracovišti, nesoucí osobní odpovědnost za ochranu svých zaměstnanců a bezproblémový chod operací. Vaše pověst je přímo spojena s vaší schopností předcházet incidentům a úrazům, což znamená, že jakékoli selhání v této oblasti může mít vážné následky. Jako vzor pro ostatní je na... View Article

Nesmyslná pravidla v kultuře a leadershipu BOZP - díl III.

V bezpečnostních botách  daleko nedojdeš, díl III.  V prvním díle jsem se zmiňoval o tom, že naše firmy občas přejímají nesmyslná bezpečnostní hesla typu anglosaského „safety first“, jemuž již beztak nikdo nevěří a které platí pouze do té doby, než je nejvyšší vedení přebije kartou zvanou úsporný program. V dnešním článku mám zprávu snad ještě horší –... View Article

Nesmyslná pravidla v kultuře a leadershipu BOZP - díl II.

Aneb: „Letošní cíl je nula úrazů.“ Až dočtete následující větu, zavřete oči a představte si, jak přichází nejvyšší šéf po zahraniční schůzce s mateřským koncernem (aneb tam byl na koberečku) a oznamuje cíle na letošní rok slovy: „Naše zisky porostou takto, naše náklady budou klesat takto a letos budeme mít nula úrazů“.

auditDue dilligence auditISO 14001OHSAS 18001procesní audity

Audity a poradenství

Poradenské služby a audity Velká rizika, pokuty a ztráty pro společnosti mohou znamenat neřešené právní požadavky v oblasti bezpečnosti a souladu v oblasti životního prostředí. Pokuty v této oblasti se mohou kumulovat a dosahovat závratných výšek. Audity přezkoumání právního souladu a efektivnosti a správnosti řízení jsou nejčastější poradenskou činností Kashioka Solutions, kde jsme nasbírali zkušenosti... View Article