Zpět na úvod

Teambuilding – interaktivní den BOZP pro firmy

10.02.2018 0 komentářů

V rámci organizace dnů BOZP můžeme nabídnout celou řadu her a teambuildingových aktivit v oblasti BOZP a také venkovní laboratoř, která dává zaměstnancům smysl používání osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP).

Laboratoř OOPP

Stanoviště ochranné brýle – Jedná se o  střelnici do bezpečnostních brýlí. V malém prostoru můžeme využít akrylátovou komoru, ve které je polystyrenová hlava se základními či jinými bezpečnostními brýlemi. Střílí se vzduchovkou s olověnými, loveckými a ocelovými diabolky či patronami skrze otvor. Riziko zasažení člověka v rámci akce je pouze v případě spuštění spouště před zasunutím do komory. Možnost zničit obyčejné sluneční brýle a porovnat s bezpečnostními brýlemi. Ukázka destrukce oční bulvy střepy.

Stanoviště přilba - jedná se o zařízení na shazování závaží na přiblu. Přilba se během dne destruuje, ale množství pádů, které vydrží je překvapující.

Stanoviště boty – Jedná se o 2 ukázky – bezpečnostní S3 boty s vysokým součinitelem smykového tření jsou postaveny na skluzavku s normální botou – bezpečnostní bota jede po skluzavce 40% rychlostí oproti normální – riziko uklouznutí je sníženo.

Přejetí nohy - Do S3 boty je vložena potravina a je přejeta osobním automobilem.

Zkouška propíchnutí – speciální deska s hřebíky - zkouška propíchnutí bot a rukavic.

Stanoviště sluchátka – ukázka a kvíz útlumu zvuku ve sluchátkách, vysvětlení smyslu ochrany sluch, měření decibelometrem.

Stanoviště rukavice a drobné OOPP – zkouška proříznutí různých druhů rukavic.  Zkouška propíchnutí.

Stanoviště práce ve výškách – Ukázka celotělového postroje a jeho správného použití. Pádové faktory.

Ukázky nehořlavých OOPP – grafika testů, zkouška reakce na oheň.

Nástěnka a vysvětlení norem a certifikované odolnosti.

Test a soutěžní otázky pro týmy – pokud dávali pozor o hodinu fyziky a na demonstraci, je to hračka!

 

Teambuildingové hry BOZP

Drtivý dopad (Osobní ochranná pomůcka OOPP)

Teorie: Práce ve výškách

Jedná se o konstrukci OOPP proti pádu, zábavná kreativní hra pro skupiny 4 zaměstnanců.

Vyzvednutí nebezpečných látek (NCHLS)

Teorie: Ochranné pomůcky proti chemii. Zásadní je naučit je rozdíl mezi několika druhy rukavic a pravidel pro ukládání NCHLS – žíraviny zásadité a kyselé odděleně, nemísit toxické a žíravé a hořlavé a oxidující.

Jedná se o hru, kde se naučí mísitelnost a nebezpečné vlastnosti NCHLS. Správně manipulovat s nebezepčnými látkami a následně látky přemístit do bezpečného úložiště s použitím správných ochranných pomůcek. Řada překážek a řešení problémů s uchopením. Soutěž vždy pro dva týmy.

Vztyčení vlajky

Teorie: Helma, ochrana proti pádu věcí z výšky.

Teamová hra s fyzickou odolností.

Přechod přes nebezpečné území

Teorie: rukavice, boty

Na zemi jsou umístěny desky, některé desky jsou označeny jako nebezpečné – mohou se na nich pořezat, propíchnout nebo odřít, případně některé mohou „klouzat“. Na to aby mohli vstoupit na desku, musejí mít patřičné ochranné pomůcky. Pomůcky jsou rozmístěny také na deskách, je jich méně než účastníků. Nesmějí si pomůcky házet, musejí přijít na systém jak si je podávat, aby postupně prošli všichni. 

Nosítka pro královnu

Téma – Manipulace s těžkým břemenem, pracovní rukavice, bezpečnost ve spěchu.

Závod týmů. Materiál a stavba bezpečných nosítek.

Hluší programátoři

Téma: ochrana sluchu, dorozumívání signály

Účastníci jsou rozděleni na 2 části, které spolu soutěží s ochrannými špunty v uších.

Tagy: