Vy jako lídr v BOZP

safety leadership

Vy jako lídr v BOZP

V roli vedoucího představujete klíčový prvek v zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví na pracovišti, nesoucí osobní odpovědnost za ochranu svých zaměstnanců a bezproblémový chod operací. Vaše pověst je přímo spojena s vaší schopností předcházet incidentům a úrazům, což znamená, že jakékoli selhání v této oblasti může mít vážné následky. Jako vzor pro ostatní je na... View Article

kultura bozpsafety leadershipsnižování úrazovosti

Lze snížit úrazovost na nulu?

Některé firmy si kladou velmi odvážné cíle v oblasti bezpečnosti práce a očekávají, že se jim podaří snížit úrazovost na nulu. Takové cíle mívají především zahraniční firmy. Jsou-li to firmy působící v ČR, pak tuzemská část vedení zpravidla tyto cíle bez nejmenších námitek akceptuje, třebaže je s největší pravděpodobností nejčastěji chápe jen jako altruistické gesto. A nezamýšlí se... View Article