Zpět na úvod

Stárnutí populace zaměstnanců a age management

02.08.2015 0 komentářů
Jsme dobrá firma, s nízkou fluktuací, zaměstnanci jsou spokojení, ale jejich věkový průměr je rok od roku vyšší. Jakou máme prognózu zdravotní způsobilosti a co se stárnoucími zaměstnanci? Co máme vlastně dělat, abychom neztráceli dobré zaměstnance před rádným časem odchodu do důchodu? Jak jim pomoci, aby zvládli pracovat do 65 let v operativních pozicích s fyzickou zátěží a dalšími faktory ohrožení zdraví? Jak funguje měření indexu WAI – work ability index dle metodiky Finského ústavu zdraví (obdoba našeho Státního zdravotního ústavu). Sledování a prognóza zaměstnance v grafu WAI podle typu programu a cesty, kterou si zvolíte. Jak postavit dlouhodobě efektivní program k udržení zdraví. Pod pojem age management je způsob řízení změn, které berou v potaz zvyšující se věk zaměstnanců. Společnosti by se měly naučit podporovat stárnoucí zaměstnance a komplexně přistupovat k řešení demografické situace ve firmě. Zavedené nástroje a opatření by měla především mířit na to, aby každý zaměstnanec měl možnost využít svůj potenciál v rámci organizace. Obsah: Má firma podporovat a ovlivňovat zdravotní styl zaměstnanců? Očekávání organizace v oblasti zdraví zaměstnanců Právní rámec ochrany zdraví zaměstnanců Pracovnělékařské služby, smysl dohledu nad pracovními podmínkami, kategorizace prací Ztráty zdravotní způsobilosti u technických profesí a řidičů Zdroje a příčiny ztráty pracovní schopnosti, MKN 10, nejčastější kontraindikace Analýza zdravotních rizik a rizikových faktorů Enagement a wellbeing Manažerské nástroje pro zdraví Nástroje na snížení absence po pracovních úrazech a nemocnosti

Tagy: