Zpět na úvod

Školení BOZP a PO pro zaměstnance v cizím jazyce

19.07.2015 0 komentářů

Zákoník práce stanovuje povinnost zaměstnavatele v §103 (1) f zajistit podle potřeb vykonávané práce dostatečné a přiměřené informace a pokyny v oblasti ochrany bezpečnosti a ochrany zdraví. Řádné seznámení vyžaduje, aby zaměstnanec předpisům porozuměl a tyto pochopil. Zaměstnanec svým podpisem musí potvrdit, že byl seznámen s bezpečnostními předpisy a že všechny předané informace jsou srozumitelné, a že vše dostatečně pochopil. Tento požadavek se vztahuje rovnocenně jak na vlastní zaměstnance, tak zaměstnance agentury práce, viz §309 ZP. Žádný předpis nestanovuje, že by měl být přítomen tlumočník. K vyvinění se odpovědnosti plně či částečně je však nutné doložit dle § 367 ZP, že zaměstnanec byl seznámen opravdu řádně. Nabízíme proto nejčastější školení v angličtině, němčině a ruštině.

  • Školení pro expaty a vrcholový management, povinnosti jednatele z pohledu zákona o obchodních společnostech a povinnosti v BOZP a PO (školení v angličtině a němčině)
  • Vstupní školení v BOZP a PO, práce ve výšce a na staveništi v ruštině
  • Periodické školení v BOZP a PO práce ve výšce a na staveništi v ruštině

Předlohy školících materiálů - Školení BOZP a PO zvládne vedoucí sám, potřebujete jen podklady a vizuály. Podklady školení jsou přeložena soudním tlumočníkem a je možné je opatřit tlumočnickou doložkou.

  • Školení BOZP a PO na staveništi v ruštině a ukrajinštině
  • Periodické školení v BOZP a PO v němčině, angličtině, ruštině, angličtině, ukrajinštině, vietnamštině
  • Periodické školení vedoucích pracovníků v BOZP a PO v angličtině a němčině
  • Zpracování a překlad jiného školení v libovolném jazyce je možný na objednávku.

Tagy: