Zpět na úvod

Psychologická první pomoc pro krizové situace

14.02.2018 0 komentářů

Poskytnout kardiopulmonální resuscitaci už umíte, ale co dělat, když sanitka odjede a zůstane tam rozklepaná osoba, která zjevně nekrvácí a žádné lékařské ošetření ihned nepotřebuje? V mnoha případech se ukazuje, že újma na zdraví a její řešení nemusí být pouze v oblasti urgentní medicíny, ale může dojít i k psychickému poškození svědků takové události.

Popis a přínos kurzu:

Vycházíme z předpokladu, že pokud přímo na místě traumatizující události se postaráme o člověka v akutním traumatu, zajistíme potřebné materiální úkony, jako je zajištění přesunu domů nebo na jiné emočně bezpečné místo, sníží se tak pravděpodobnost dalších závažných psychologických dopadů u postiženého.Mezi nejzávažnější patří vznik tzv. posttraumatické stresové poruchy, která je charakteristická znovuprožíváním oné události v myšlenkách nebo snech.

Prevence je poměrně jednoduchá a lépe či hůře zvládne pomoci i vyškolení laik.

Naučíte se základní techniky práce s člověkem v akutním psychickém šoku, jak se postarat o postižené a všechny svědky nečekané události. I kdybyste nemuseli čelit nehodě, získané dovednosti práce s rozrušeným člověkem použijete v každodenní komunikaci.

Situace:

Úraz, dopravní nehody, svědek úmrtí, havárie aj.

Obsah kurzu:

  • Psychologické řízení nehody, příklady situací ve firmě i mimo
  • Psychický šok a traumatizace
  • Reakce na extrémní událost a péče v akutní nehodové situaci
  • Empatizace a aktivní naslouchání
  • Analýza situací a cvičení situací a alternativ chování
  • Opatření po skončení poskytnutí první pomoci a psychická hygiena

Na kurzu z vás rozhodně neuděláme krizového interventa, ale porozumíte problematice a budete určitě mnohem jistější, pokud se do takové situace dostanete. Bude to o tom, abyste neříkali: „Vím jak se cítíš!“ A nebo ještě hůře: „To bude dobrý.“

Požadavky na účastníky:

Poskytovat psychologickou první pomoc mohou ženy i muži, bez rozdílu věku.

Kurz je možné objednat jako individuální nebo pro skupinu ve vaší organizaci. Kontaktujte nás pro nabídku.

Tagy: