Zpět na úvod

Poradenství při zavádění ISO 9001, 14001 a 45001

02.08.2015 0 komentářů

ZAVEDENÍ A PODPORA SYSTÉMŮ ŘÍZENÍ

Máme více než 10 let osobních zkušeností se zaváděním a úspěšnými certifikacemi systémů řízení. Systémy je možné integrovat zcela či částečně tak, aby výtěžek a smysl pro organizaci byl možná co největší.

SYSTÉM MANAGEMENTU KVALITY ISO 9001

Veškeré poradenské činnosti a doporučení a vytvářenou dokumentaci posuzujeme ve vztahu na způsob zavedení systému ISO 9001 či tak, aby v budoucnosti bylo možné veškerou dokumentaci a procesy navázat a spojit se zavedením systému ISO 9001. Při zavádění dalších systémů je možné integrovat nové systémové požadavky do stávajícího systému kvality.
Ve vztahu k ISO 9001 je možné provést i dílčí služby jako je nezávislý interní audit systému či jednotlivých procesů. Metodickou pomoc při popisu procesů, stanovení a úpravy Politiky jakosti, tvorba a stanovení cílů jakosti, procesu zlepšování, školení zaměstnanců a audit dodržování legislativní požadavků ve vztahu na řízení systému jakosti.

SYSTÉM ENVIRONMENTÁLNÍHO MANAGEMENTU ISO 14001

Provádíme komplexní metodickou pomoc při zavedení systému environmentálního managementu dle ISO 14001 a přípravu k certifikaci.
Zavedení systému ISO 14001 se skládá ze vstupního přezkoumání plnění legislativních požadavků, včetně zpracování písemné zprávy a případných návrhů na opatření, zajištění vypracování chybějící povinné dokumentace, metodickou pomoc při stanovení politiky, cílů a cílových hodnot a programů, identifikaci environmentálních aspektů, popis environmentálního profilu společnosti dle ISO 14031, proškolení zaměstnanců ve vztahu na požadavky systému a legislativy ve vztahu k ISO 14001,
aktualizace při změnách legislativy a hodnocení souladu s novými právními požadavky, příprava zprávy k přezkoumání vedením..

SYSTÉMY ŘÍZENÍ BEZPEČNOSTI PRÁCE ISO 45001

K zavedení systému řízení dle normy ISO 45001  je prvním krokem audit plnění právních a jiných požadavků společnosti. Je možné provést i zavední systému dle normy ILO OSH 2001 či Bezpečný podnik. Z našich zkušeností zavedení systému samo o sobě nevede ke zlepšení kultury BOZP a snížení úrazovosti, pokud se nezavedou procesy podpory bezpečného chování a zainteresování všech řídících pracovníků do systému. Což doporučujeme paušálně jako první cíl zaváděného systému. V rámci zavádění systému se soustředíme na dopracování chybějící dokumentace, pověření, nastavení odpovědnosti za BOZP, efektivní systém pro identifikaci nebezpečí a hodnocení rizik proškolení zaměstnanců dle zákonnýcha a normativních požadavků. Interní audit a prověrku BOZP, a metodickou pomoc a hodnocení souladu s novou legislativou v oblasti bezpečnosti práce.

Tagy: