Zpět na úvod

Komplexní služby v oblasti BOZP-PO a ŽP

02.08.2015 0 komentářů

Komplexní služby BOZP a PO příp. i ŽP u nás nejsou přes kopírák. Žádné univerzální Ctrl+C a Ctrl+V. Budeme šetřit lesy, proto dostanete jen to, co potřebujete. Nepotřebujeme ospravedlňovat cenu štosem papírů, které jsou prakticky k ničemu. Budeme sledovat, abyste měli veškerou možnou a potřebnou dokumentaci BOZP a PO. Všechny konzultační dny a programy, o kterých píšeme můžeme realizovat ve vaší organizaci v rámci plnění služeb.

Přezkoumání potřeb

Nefakturujeme obvykle dle výkonů, počtu účastníků školení, či stránek dokumentace. Služby a péče má svůj životní cyklus komplexních dodávek BOZP/PO/ŽP.

Na začátku naší spolupráce bude úvodní audit a přezkoumání plnění právních požadavků.
Toto nezávazné přezkoumání stavu a právního souladu lze provést i zdarma v rámci první návštěvy a bude trvat cce 120 minut.
V případě spokojenosti a dohody o spolupráci si stanovíme akční plán, aktualizace dokumentace, realizace nápravných opatření z auditu.

Akční plán

je obvykle na 3-12 měsíců, během tohoto období budeme realizovat dle priorit a rizik veškerá opatření na zjištěné nedostatky, příp. zavádět programy změn a nastartování programů kultury BOZP.
Během tohoto období se dohodneme na počtu dnů v měsíci, kdy budeme na vašem pracovišti a určíme počet člověkodnů na zajištění kvality služeb.

Po skončení akčního plánu se cena služeb upraví a dohodneme počet dnů a návštěv na pracovišti v měsíci, kdy se vám budeme plně věnovat.
Komplexní dodávka

Zajišťujeme veškerá potřebná školení. Školení je možné bez problémů provést v angličtině, němčině, ruštině i pro vaše zahraniční zaměstnance.
Zpracování dokumentace.
Pravidelné pochůzky, audity, vyhledávání nebezpečí a hodnocení pracovních rizik.
Lhůtník revizí a technických kontrol
Zajištětní pracovně lékařských služeb.
Pravidelné kvartální hodnocení právního souladu s novými a připravovanými předpisy.
Vyšetřování a odškodňování pracovních úrazů
Zastupování při jednání s úřady a samosprávou.

Více představíme na osobní schůzce.

Tagy: