Zpět na úvod

Kdo jsme?

19.07.2015 0 komentářů

Přemýšlíte nad tím, že platíte již roky externího poradce na oblast v BOZP/PO/ŽP, dodal vám několik šanonů dokumentace, kde jste platili za stránku. Když se zamyslíte, tak vlastně nevíte, co je uvnitř, roky se nic zvláštního neděje, kontroly jste přečkali, ale chtěli byste vidět, že vaše firma je zdravější, zaměstnanci nemají úrazy a dodržují pravidla bezpečnosti?

Tohle není reklama na běžný prací prášek a ten značkový, kde stále vidíte jen bílou hmotu a rozdíl je v ceně. Kvalita služeb a přístupu je snadno viditelná a měřitelná. Měřítkem úspěchu z našich referencí je fakt, že u všech našich klientů se o BOZP začalo mluvit při obědě a klesla úrazovost i nemocnost.

Standardní služby externího technika BOZP  Expertní služby Kashioka Solutions 

Komplexní zajištění BOZP aneb dodáme 2 šanony dokumentace BOZPPlatíte za stránku dokumentace, kterou často nepotřebujete

Dokumenty jsou obsáhlé a nikdo to nečte

Dodáme 1 šanon univerzální analýzy rizik BOZP z PC programu

Dokumentace PO v rozporu s dokumentací nájemce

Zaměstnanci se podepíší na formálním školení, či se neškolí vůbec

Co si neobjednáte, to nedostáváte

Doufáme, že se nic nestane, úrazy zapíšeme do knihy

Opatření na úrazy je, že „všechny proškolíme“

Pojem kultura BOZP je abstraktní

Zajistí revize a kontroly vybraných strojů a zařízení v rámci svého black boxu

 

Zajištění právního souladu v přehledné dokumentaciProaktivní přístup ke klientovi

Měření proaktivních a reaktivních indikátorů (KPI) firmy v oblasti BOZP

Rychlá reakce na změny legislativy

Příprava na změnu legislativy již v době přípravy

O kvalitě školení BOZP se mluví při obědě

BOZP v šanonu neexistuje, důležitá je kultura, postoje a chování zaměstnanců

Rozvoj psychologie práce

Naučíme koučovat manažery k bezpečnému chování

Řízení vědomého chování a zavedení bezpečné rutiny

Všechny úrazy a incidenty se vyšetřují, na kořenové příčiny se dělají opatření

Asertivní a empatická komunikace s úředníky a orgány dozoru

Zdravá firma bez pracovních úrazů

Rozvoj zdravého prostřední, ergonomie

Programy zdravého životního stylu, podpora a měření pracovní schopnosti

Kontroly a inpekce, za které nemusíte utrácet vás naučíme dělat vlastními silami

Pohlídáme vaše dodavatele revizí a technických inspekcí, aby nebyly předražené

Jsme volbou pokud chcete:

  1. Chcete udělat zdarma přezkoumání kvality služeb vašeho dodavatele BOZP/PO/ŽP
  2. Víc než jen šanon o BOZP a žít v iluzorním klidu, že v něm je všechno
  3. Chcete zlepšit kulturu BOZP a snížit úrazovost
  4. Snížit nemocnost a dobu na nemoci či v rekonvalescenci po úrazu
  5. Zlepšit vnímání zaměstnanců jako dobrého zaměstnavatele, který se o ně stará
  6. Naučit vedoucí a jejich podřízení provádět společně účinnou prevenci rizik
  7. Zavést manažerské nástroje prevence rizik a vyšetřování kořenových příčin úrazů
  8. Vidět bezpečáka v provoze
  9. Kvalitní školení BOZP, o kterém se bude mluvit
  10. Kvalitní a rychlou reakci na vaše požadavky a problémy

Tagy: