Služby ŽP

Poradenství při zavádění ISO 9001, 14001 a 45001

ZAVEDENÍ A PODPORA SYSTÉMŮ ŘÍZENÍ Máme více než 10 let osobních zkušeností se zaváděním a úspěšnými certifikacemi systémů řízení. Systémy je možné integrovat zcela či částečně tak, aby výtěžek a smysl pro organizaci byl možná co největší.