Články

Odborné články z oblasti zdraví, bezpečnosti práce, psychologie bezpečnosti, kultury bozp, nových metod.

Virální změny kultury BOZP

Změna kultury bezpečnosti provedená zevnitř Bezpečnost a ochrana zdraví je prioritizována v mnoha průmyslových odvětvích pod hlavičkou a logem „Safety first“. Organizace v České republice vynakládají mezi 5-15.000 Kč ne bezpečností a technicko-legislativní vzdělávání svých zaměstnanců, což tvoří významnou část rozpočtu na lidskou sílu. I jeden úraz je pro mnohé společnosti příliš mnoho a zaujímají obecnou premisu,... View Article

Školení BOZP a PO pro zaměstnance v cizím jazyce

Zákoník práce stanovuje povinnost zaměstnavatele v §103 (1) f zajistit podle potřeb vykonávané práce dostatečné a přiměřené informace a pokyny v oblasti ochrany bezpečnosti a ochrany zdraví. Řádné seznámení vyžaduje, aby zaměstnanec předpisům porozuměl a tyto pochopil. Zaměstnanec svým podpisem musí potvrdit, že byl seznámen s bezpečnostními předpisy a že všechny předané informace jsou srozumitelné, a... View Article

Moderní mytologie zdraví I. díl

Medicína vědecky podložená, a nebo alternativní? Jaké máme argumenty proto, abychom uznávali ona „vědecky podložená fakta“ současné medicíny? Jako profese, má medicína své zvláštní privilegium v naší společnosti. Praktičtí lékaři jsou de facto licencováni, což jim dává výhradní práva vykonávat své povolání výměnou za požadavky k zajištění kontroly kvality a etické chování. Touto licencí je... View Article

Moderní mytologie zdraví II. díl - Detoxikace

Seriál: Moderní mytologie zdraví. Díl II. Vidíte obrázek nakrájených okurek a limetek ve džbánu, do kterého padá křišťálová voda, vedle krásná a mladá modelka popíjí čistý zeleninový fresh. Je těžké nebýt zasažen PR dnešního moderního detoxikačního průmyslu. Představa, že můžete smýt své stravovací a jiné hříchy zázračným detoxikačním preparátem, je perfektní idea na náš životní styl fast-foodů... View Article