Články

Odborné články z oblasti zdraví, bezpečnosti práce, psychologie bezpečnosti, kultury bozp, nových metod.

Kdo jsme?

Přemýšlíte nad tím, že platíte již roky externího poradce na oblast v BOZP/PO/ŽP, dodal vám několik šanonů dokumentace, kde jste platili za stránku. Když se zamyslíte, tak vlastně nevíte, co je uvnitř, roky se nic zvláštního neděje, kontroly jste přečkali, ale chtěli byste vidět, že vaše firma je zdravější, zaměstnanci nemají úrazy a dodržují pravidla bezpečnosti?

Virální změny kultury BOZP

Změna kultury bezpečnosti provedená zevnitř Bezpečnost a ochrana zdraví je prioritizována v mnoha průmyslových odvětvích pod hlavičkou a logem „Safety first“. Organizace v České republice vynakládají mezi 5-15.000 Kč ne bezpečností a technicko-legislativní vzdělávání svých zaměstnanců, což tvoří významnou část rozpočtu na lidskou sílu. I jeden úraz je pro mnohé společnosti příliš mnoho a zaujímají obecnou premisu,... View Article

Školení BOZP a PO pro zaměstnance v cizím jazyce

Zákoník práce stanovuje povinnost zaměstnavatele v §103 (1) f zajistit podle potřeb vykonávané práce dostatečné a přiměřené informace a pokyny v oblasti ochrany bezpečnosti a ochrany zdraví. Řádné seznámení vyžaduje, aby zaměstnanec předpisům porozuměl a tyto pochopil. Zaměstnanec svým podpisem musí potvrdit, že byl seznámen s bezpečnostními předpisy a že všechny předané informace jsou srozumitelné, a... View Article

Moderní mytologie zdraví I. díl

Medicína vědecky podložená, a nebo alternativní? Jaké máme argumenty proto, abychom uznávali ona „vědecky podložená fakta“ současné medicíny? Jako profese, má medicína své zvláštní privilegium v naší společnosti. Praktičtí lékaři jsou de facto licencováni, což jim dává výhradní práva vykonávat své povolání výměnou za požadavky k zajištění kontroly kvality a etické chování. Touto licencí je... View Article

Moderní mytologie zdraví II. díl - Detoxikace

Seriál: Moderní mytologie zdraví. Díl II. Vidíte obrázek nakrájených okurek a limetek ve džbánu, do kterého padá křišťálová voda, vedle krásná a mladá modelka popíjí čistý zeleninový fresh. Je těžké nebýt zasažen PR dnešního moderního detoxikačního průmyslu. Představa, že můžete smýt své stravovací a jiné hříchy zázračným detoxikačním preparátem, je perfektní idea na náš životní styl fast-foodů... View Article