Články

Odborné články z oblasti zdraví, bezpečnosti práce, psychologie bezpečnosti, kultury bozp, nových metod.

Proč porušujeme pravidla BOZP?

Třebaže nemáme k dispozici úplně přesné statistiky, dá se s klidným svědomím prohlásit, že příčiny úrazů spočívají z 80–90 % v lidském chování. Vědomé nedodržení pravidel se jako jedna z hlavních, kořenových příčin úrazu dá najít zhruba u 25 % všech pracovních úrazů.

Covid-19 - levná a drahá opatření pro firmy

Vzhledem ke zhoršování situace sahají firmy k různým mixům opatření k ochraně svých zaměstnanců, nejcennějšího aktiva jejich podnikání. Bohužel se setkávám s tím, že dle dostupných zdrojů zvolený mix opatření není logicky optimalizován a jsou v něm slabiny, které doslova „hází vidle“ do všeho, co firma zavedla za cenu značného diskomfortu i nákladů.

kuzr krizové intervencepsychologická první pomoc

Psychologická první pomoc pro krizové situace

Poskytnout kardiopulmonální resuscitaci už umíte, ale co dělat, když sanitka odjede a zůstane tam rozklepaná osoba, která zjevně nekrvácí a žádné lékařské ošetření ihned nepotřebuje? V mnoha případech se ukazuje, že újma na zdraví a její řešení nemusí být pouze v oblasti urgentní medicíny, ale může dojít i k psychickému poškození svědků takové události.

bezpečnost práceBOZP jinakinterektivní kurz BOZPkurzyleadershipsafety engagementškolení bezpečnostizábavné školení BOZPzměna kultury BOZP

Zapojení zaměstnanců do BOZP

Vedle programu pro zvýšení behaviorální bezpečnosti, školení manažerů a podpory leadershipu je nutné se zaměřit i na zvýšení zapojení zaměstnanců. Můžeme říci, že právě produktem hodnotového, vyváženého a autentického leadershipu je právě ono magické zapojení zaměstnanců. Zapojený a motivovaný zaměstnanec především umí vidět smysl v tom, co dělá a patří sem bezpochyby i oblast bezpečnosti práce. Nejsilnější... View Article

Workshop - Stres a nástroje pro zvýšení odolnosti

Kromě povídání si o tom, co stres je, si především probereme účinné techniky, jak se stresem pracovat. Zaměstnanci se seznámí s myšlenkovou mapou 9 P proti stresu, kterou lze chápat jako zásadní copingové nástroje pro zvýšení vlastní odolnosti. Očekávejte tedy spoustu zábavy, praktických nácviků a sdílení zkušeností. Zaměříme na konkrétní příklady, které vás trápí – přetížení,... View Article