Články

Odborné články z oblasti zdraví, bezpečnosti práce, psychologie bezpečnosti, kultury bozp, nových metod.

Šéfové jsou kokoti

Safety leadership v průmyslu 4.0

Již 12 let se věnuji pomoci firmám s rozvojem firemní kultury a leadershipu v oblasti bezpečnosti práce. Aktuálně jsem dočetl knihu Jana Vlachynského  „Šéfové jsou kokoti“. Mám pár poznámek a postřehů, které jsem prohnal optikou a filtrem svého mozku a porovnal se zkušeností ze stovek firem, kde jsem školil nebo prováděl hodnocení. Knížka je psaná ve stylu... View Article

Souhlas s AG testem na SARS-Cov-2

Pokud asistujete s odběrem vzorku zaměstnancům nebo máte sestru, dávám k dispozici na odkazu souhlas s výkonem ve smyslu §93 NOZ. Nosofaryngeální stěr je zásad do tělesné integrity a je doporučeno podespat souhlas.  Ke stažení zde.

Kritické myšlení v BOZP I.

Mojí profesí je pomáhat firmám ve zlepšování kultury bezpečnosti práce a protože je to o behaviorální psychologii, motivátorech a chybách, snažím se v jednom pokročilém kurzu pro manažery představit pestrou škálou přístupů k hodnocení lidské chybovosti. Znalost jednotlivých biasů – neboli kognitivních zkreslení, nebo ještě více česky chybných vzorců zpracování informací a intuice.

Kde hledat vnitřní motivaci k dodržování BOZP?

Pokud chce jakýkoliv hráč uspět ve sportu, musí se řídit pravidly profesionála. Pravidla jsou součástí skoro všech aspektů sportovní kariéry, od samotných herních pravidel přes logiku použitou ve hře až po pravidla hry na turnaji. Nejinak je tomu i v bezpečnosti.  Profesionál prostě dodržuje pravidla.

Proč porušujeme pravidla BOZP?

Třebaže nemáme k dispozici úplně přesné statistiky, dá se s klidným svědomím prohlásit, že příčiny úrazů spočívají z 80–90 % v lidském chování. Vědomé nedodržení pravidel se jako jedna z hlavních, kořenových příčin úrazu dá najít zhruba u 25 % všech pracovních úrazů.