Kashioka Solutions s.r.o.

is the Czech most leading company in behavior-based safety training, safety leadership development, and training. We deliver highly customized inspection, verification, and safety and environmental compliance services.

Nejnovější články

kultura bozpsafety leadershipsnižování úrazovosti

Nové prováděcí předpisy k bezpečnému provozu VTZ a TZ

Zákon 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení nabývá účinnosti 1.7.2022, nicméně prováděcí předpisy a jejich obsah v téměř finálním provedení se objevuje v aplikaci ODok Úřadu vlády České republiky jen několik dní před předpokládaným vydáním a to 22.6.2022. Celková doba přípravy těchto předpisů byla dle MPSV více než 5 let.

kultura bozpsafety leadershipsnižování úrazovosti

Safety leadership v průmyslu 4.0

Již 12 let se věnuji pomoci firmám s rozvojem firemní kultury a leadershipu v oblasti bezpečnosti práce. Aktuálně jsem dočetl knihu Jana Vlachynského  „Šéfové jsou kokoti“. Mám pár poznámek a postřehů, které jsem prohnal optikou a filtrem svého mozku a porovnal se zkušeností ze stovek firem, kde jsem školil nebo prováděl hodnocení. Knížka je psaná ve stylu... View Article

kultura bozpsafety leadershipsnižování úrazovosti

Kritické myšlení v BOZP I.

Mojí profesí je pomáhat firmám ve zlepšování kultury bezpečnosti práce a protože je to o behaviorální psychologii, motivátorech a chybách, snažím se v jednom pokročilém kurzu pro manažery představit pestrou škálou přístupů k hodnocení lidské chybovosti. Znalost jednotlivých biasů – neboli kognitivních zkreslení, nebo ještě více česky chybných vzorců zpracování informací a intuice.

O nás

Kashioka Solutions je nejvýznamnější českou společností v České republice, která se za zaměřuje na oblast behaviorální bezpečnosti a leadershipu v bezpečnosti práce,  rozvoj kultury bezpečnosti a školení. Dodáváme klientům maximálně přizpůsobené audity, ověřování a zajištění BOZP PO a služeb zajištění souladu v životním prostředí.